Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) 2014-2020 anunță solicitanții în cadrul apelului non-competitiv IP12/2018 (POCA/399/1/1) că termenul de depunere a cererilor de finanțare se extinde cu perioada de timp în care MySMIS s-a aflat în mentenanță în cursul zilei de 10.12.2018 (vezi anunțul MFE http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/627/imbun%C4%83t%C4%83%C8%9Bire-infrastructur%C4%83-mysmis2014-smis2014).

Prin urmare, noul termen limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului IP12/2018 (POCA/399/1/1) este 10.12.2018, ora 22.00.

 

*  *   *