Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) 2014-2020 organizează, în data 12 decembrie 2018, la BucureştiHotel MINERVA, Evenimentul anual de informare POCA.

Tema evenimentului este următoarea: „Implicarea ONG-urilor și partenerilor sociali în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern„.

La acest eveniment vor participa reprezentanţi ai Comisiei Europene, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai ONG-urilor, ai partenerilor sociali, ai instituțiilor de învățământ superior acreditate, beneficiari şi potenţiali beneficiari ai POCA, precum şi reprezentanţi ai AM POCA. Cu această ocazie, se vor prezenta oportunitățile de finanțare și unele proiecte finanțate în cadrul acestui program operaţional.

IMPORTANT!

Înscrierea la acest eveniment pentru reprezentanţii ONG-urilor, ai partenerilor sociali şi ai instituțiilor de învățământ superior acreditate se va face exclusiv online, prin completarea formularului disponibil la secțiunea „Înregistrare”, la adresa următoare: https://evenimente.poca.ro .

Atenţie: Se va accepta înscrierea doar a unei singure persoane de la fiecare instituţie/entitate/organizație enumerată mai sus, în limita locurilor disponibile!

Ulterior, persoana înscrisă la acest eveniment va primi un email de confirmare!

AM POCA nu decontează cheltuielile aferente deplasării și / sau serviciilor de cazare efectuate în scopul participării la eveniment.

 

Vă mulțumim și vă așteptăm la eveniment!