Pentru evaluarea riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale, autoritățile de management din România utilizează ARACHNE, instrument informatic integrat elaborat de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu unele state membre.

Autoritățile utilizează ARACHNE în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale, pentru verificări de management și monitorizarea proiectelor în vederea identificării elementelor de risc privind proiectele, contractele, contractanții și beneficiarii, cu scopul de a preveni și de a combate fraudele.

Mai multe detalii despre acest sistem pot fi consultate pe site-ul Comisiei Europene.