IMPORTANT !

 

Începând cu data de 01.02.2019, toate rapoartele trimestriale de progres, cererile de rambursare/plată/prefinanțare/aferente cererilor de plată, precum și documentele justificative ale acestora, se vor depune EXCLUSIV prin intermediul modulului „Comunicare” al sistemului informatic MySMIS 2014. Instrucțiunile de utilizare a acestui modul pot fi accesate la următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_FrontOffice_16.pdf, Secțiunea 5 – Modul comunicare.

Această măsură a fost luată urmare analizei preliminare realizată, la nivelul AM POCA, cu privire la secvențialitatea termenelor de operaționalizare a modulului Implementare-MySMIS2014 pentru toate programele.

Vă mulțumim!