Ca urmare a deciziei de suplimentare a alocării aferente apelului de proiecte CP 2/2017- Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă demarează, începând din data de 08.01.2018, procesul de contractare a proiectelor care au parcurs etapa de evaluare tehnică și financiară și au obținut minim 60 de puncte, pragul minim de calitate pentru obținerea finanțării în cadrul acestui apel. Pentru vizualizarea listei, vă rugăm să dați click aici!

Suplimentarea alocării acestui apel va permite acordarea finanțării nermabursabile tuturor proiectelor care, în urma soluționării contestațiilor, vor acumula minim 60 de puncte, pragul minim de calitate pentru obținerea finanțării.