În atenţia solicitanților și potențialilor beneficiari ai Programului Operaţional Capacitate Administrativă referitor la prevederile H.G. nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională – click aici!