Beneficiarii Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA) vor avea la dispoziție materiale de informare și publicitate și vor putea participa la evenimente de informare  – conferințe, reuniuni, prezentări, caravane, mese rotunde, seminarii, ateliere – și la sesiuni de formare: Autoritatea de Management pentru POCA din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a început pe 28 aprilie 2016 implementarea proiectului cu titlul „Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA”, cod SIPOCA 38.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin POCA, Axa prioritară 3 – Asistență tehnică, Obiectiv specific 3.2 – Asigurarea publicității, a informării și a sprijinului pentru beneficiari și potențialii beneficiari.

Valoarea totală a proiectului este de 20,2 milioane de lei, din care 20 milioane de lei este valoarea totală eligibilă (16,9 milioane lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 3,1 milioane lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

Proiectul urmărește crearea și gestionarea unui sistem eficient de informare, promovare și comunicare a POCA, care să aibă un impact pozitiv asupra absorbției fondurilor, prin informarea potențialilor beneficiari asupra oportunităților de finanțare, creșterea satisfacției beneficiarilor față de sprijinul oferit de AM POCA, asigurarea transparenței programului și promovarea rezultatelor acestuia.

Activitățile care vor fi finanțate vor contribui la sporirea capacității administrative a potenţialilor beneficiari de a implementa proiectele finanțate în perioada 2014-2020 și la o mai bună informare a acestora privind oportunitățile de finanțare și condițiile de accesare a POCA. Pe lângă materialele de informare și publicitate, evenimente și sesiuni de formare pentru beneficiari și potențialii beneficiari, va fi finanțată și elaborarea de manuale, ghiduri și metodologii pentru solicitanți și beneficiari.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) – obiectivul tematic nr. 11-„Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice”. Gestionat de MDRAP în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei administrații moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, proceduri clare, simple și predictibile de funcționare și profesionalizarea funcționarilor publici, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.