Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 8 martie 2018, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 1.3. Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar, Ghidul solicitantului pentru IP 10/2018 (MySMIS: POCA/354/1/3), Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 19 martie 2018.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 10/2018 (MySMIS: POCA/354/1/3) – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar 

= Anexa I: Instrucțiune de completare a cererii de finanțare – click aici;

= Anexa II: Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare – click aici;

= Anexa III: Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității – click aici;

= Anexa IV: Criterii de evaluare tehnică și financiară – click aici;

= Anexa V: Documente aferente etapei de contractare – click aici.