Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 5 februarie 2019, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane, Ghidul solicitantului pentru IP15/2019 (MySMIS: POCA/535/1/2)Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 15 februarie 2019.

Pentru vizualizarea documentelor aferente IP15/2019, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 15/2019 (MySMIS: POCA/535/1/2) – Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane;

Anexa I: Fişa de proiect – click aici;

Anexa II: Instrucţiune de completare a cererii de finanţare – click aici;

Anexa III: Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare – click aici;

Anexa IV: Criterii de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii – click aici;

Anexa V: Criterii de evaluare tehnică şi financiară – click aici;

Anexa VI: Documente aferente etapei de contractare – click aici.