Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 implementează proiectul „Sprijin pentru asigurarea cheltuielilor pentru salariile personalului AM POCA”, cod SIPOCA 40. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA), Axa prioritară 3 – Asistență tehnică, Obiectiv specific 3.1 – Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA.

Scopul proiectului este asigurarea procesului de management al programului: pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea, managementul financiar, publicitatea, controlul și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și ale celor naționale, pentru atingerea obiectivelor POCA.

Valoarea totală a proiectului este de 60,5 milioane de lei, din care valoarea eligibilă este de 60 de milioane de lei (50,8 milioane de lei din Fondul Social European și 9,2 milioane de lei – cofinanțarea beneficiarului).

* * *

POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) – obiectivul tematic nr. 11-„Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice”. Gestionat de MDRAP în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei administrații moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, proceduri clare, simple și predictibile de funcționare și profesionalizarea funcționarilor publici, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.