No Image Avaliable

Plan de comunicare

Planul de Comunicare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 – click aici Strategia de comunicare pentru instrumente structurale…
No Image Avaliable

Scurtă prezentare

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții…