4 iunie 2019

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. IP16/2019

„Sprijin pentru consolidarea sistemului de achiziții publice centralizate”,

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/611/1/4 – Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu;

= Titlu: IP 16/2019 – „Sprijin pentru consolidarea sistemului de achiziții publice centralizate”.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, se pot depune proiecte cu încadrarea în Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente,  Obiectivul specific 1.4. Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu, a prevederilor Ghidului solicitantului.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la următoarele rezultate: R2: Autorități publice competente capabile să implementeze regulile UE privind achizițiile publice mai eficient, având ca efect mai puține neregularități și corecții financiare; R3: Abordare instituțională unitară prin delimitarea atribuțiilor principalelor instituții publice implicate în gestionarea sistemului de achiziții publice; R4: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice îmbunătățite în domeniul achizițiilor publice.

Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 50.000.000,00 lei.

Poate solicita finanțare în cadrul acestui apel:

» Oficiul National pentru Achiziții Centralizate

Pot fi parteneri eligibili următoarele instituții:

» autorități și instituții publice relevante pentru domeniul achiziții publice,

» autorități administrative autonome.

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect este 26 iulie 2019, ora 14.00,  iar termenul de depunere a cererilor de finanțare, derivate din fișele de proiect acceptate, este 30 august 2019, ora 14.00.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanțare în termenul stabilit mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 16/2019 (POCA/611/1/4): „Sprijin pentru consolidarea sistemului de achiziții publice centralizate”, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa I – Fisa de proiect IP16/2019

= Anexa II – Instrucțiune completare MySMIS IP16/2019

= Anexa III – Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare IP16/2019

= Anexa IV – Criterii de verificare a conformității si eligibilității IP16/2019

= Anexa V – Criterii de evaluare tehnica si financiara IP16/2019

= Anexa VI – Documente aferente etapei de contractare IP16/2019