• Planul de Comunicare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 – click aici
  • Strategia de comunicare pentru instrumente structurale 2014 – 2020 – click aici