Strategia de comunicare pentru instrumente structurale 2014 – 2020 – click aici

Strategia pentru consolidarea administratiei publice SCAP – click aici

Strategia pentru o mai buna reglementare  2014-2020 SMBR – click aici

Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 – click aici

Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 2015-2020 – click aici

Strategia națională de sănătate 2014-2020 – click aici

Analiza socio-economică – click aici

Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020 (versiunea 18.03.2019) – click aici

Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor  – click aici (*)

(*)Planul de simplificare pentru cetățeni este în forma aprobată de către CNCISCAP în data de 29 martie 2017. După primirea acordului CE, planul final va fi republicat.