Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) derulează proiectul „Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38”. Una dintre activitățile majore ale acestui proiect vizează organizarea unor evenimente de tip caravană în mai multe orașe din regiunile României, ce au ca scop transmiterea optimă a informaţiilor relevante privind POCA 2014-2020, astfel încât să se asigure o utilizare eficientă a fondurilor alocate.

Al doilea eveniment din seria acestor caravane a avut loc la Buzău, în data de 18 mai 2017, începând cu ora 09:00, în Sala de conferință a Hotelului Pietroasa, cu participarea reprezentanților din cadrul Autorității de Management pentru POCA, a celor din cadrul primăriilor și consiliilor județene, precum și a experților din departamentele de accesare fonduri europene din cadrul instituțiilor publice locale. La eveniment au participat şi reprezentanţi ai presei locale.

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate aspecte cu privire la tipul și intervențiile susținute și/sau care pot fi susținute din POCA, structura POCA 2014-2020, stadiul implementării programului, instrumentele de comunicare ce pot fi utilizate de către beneficiarii și potențialii beneficiari POCA, precum și aspecte referitoare la depunerea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă beneficiază de o alocare financiară în valoare de 553,19 milioane euro din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020.

Mai multe tipuri de beneficiari pot obține finanțare în cadrul programului: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI (Investiţii Teritoriale Integrate), instituții din sistemul judiciar.

Următorul eveniment din cadrul caravanei de informare POCA va avea loc în data de joi, 25 mai 2017, la Suceava.