Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AMPOCA) 2014-2020 organizează, în data de 15 noiembrie 2017, la București, Hotel MinervaEvenimentul major de informare pentru promovarea oportunităților de finanțare în cadrul POCA, precum și a rezultatelor obținute în implementarea programului în anul 2017.

La eveniment vor participa reprezentanți ai Comisiei Europene, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai ONG-urilor, ai partenerilor sociali, ai instituțiilor de învățământ superior acreditate, beneficiari și potențiali beneficiari ai POCA, precum și reprezentanți ai AM POCA.

Cu această ocazie, se vor prezenta oportunitățile de finanțare, sinteza stadiului implementării POCA, precum și o parte dintre proiectele beneficiarilor acestui program operațional.

Evenimentul major de comunicare, având caracter international, se încadrează în seria acţiunilor destinate informării publicului larg, pe care AMPOCA le organizează anual pentru prezentarea progreselor înregistrate în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020  şi se va desfăşura în conformitate cu Planul de Comunicare pentru POCA, cu Strategia de Comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020, conform H.G. nr. 398/2015 şi a Regulamentelor europene cu privire la activităţile de informare şi publicitate în domeniul fondurilor comunitare.

Înscrierea la acest eveniment pentru reprezentanţii ONG-urilor, ai partenerilor sociali şi ai instituțiilor de învățământ superior acreditate se va face exclusiv online, prin completarea formularului existent pe pagina web a evenimentului.

Atenție: Se va accepta înscrierea unei singure persoane de la instituțiile/entitățile enumerate mai sus, în limita locurilor disponibile. Persoana înscrisă la eveniment va primi un email de confirmare!

Vă mulțumim pentru interesul acordat POCA 2014-2020!