Astăzi, 25 mai, a avut loc la Suceava al treilea eveniment din seria celor care promovează oportunitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).

În cadrul evenimentului au fost prezentate tipurile de intervenții care pot fi susținute din program, structura POCA 2014-2020, stadiul implementarii, instrumente de comunicare pentru beneficiari și potențiali beneficiari POCA, precum și aspecte referitoare la depunerea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor.

Întâlnirea a beneficiat de participarea reprezentanților din cadrul Autorității de Management pentru POCA, a reprezentanților primăriilor și consiliilor județene, precum și din sistemul judiciar, presă locală.

Evenimentul face parte din seria de întâlniri organizate în cadrul proiectului Sprijin pentru activitatile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA cu scopul de a informa potențialii beneficiari ai POCA despre cum să acceseze banii europeni disponibili din acest program, astfel încât să se asigure o utilizare eficientă a fondurilor alocate.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă beneficiază de o alocare financiară în valoare de 553,19 milioane euro din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020.

Mai multe tipuri de beneficiari pot obține finanțare în cadrul programului: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI (Investiţii teritoriale integrate), instituții din sistemul judiciar.

Următorul eveniment din cadrul caravanei de informare POCA va avea loc în ziua de joi, 8 iunie 2017, la Baia Mare.