Al optulea eveniment de tip caravană din seria celor care promovează oportunitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), a avut loc în data de 11 iulie 2017, în municipiul Alba Iulia.

În cadrul evenimentului au fost prezentate tipurile de intervenții ce pot fi susținute din acest program, structura POCA 2014-2020, stadiul implementării, diversele instrumente de comunicare dedicate beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCA, precum și aspecte referitoare la depunerea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor.

La întâlnire au participat reprezentanți din cadrul Autorității de Management pentru POCA, din primării, consilii județene și instituții din sistemul judiciar.

Acest eveniment face parte din seria de întâlniri organizate în cadrul proiectului „Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA”, cu scopul de a informa potențialii beneficiari ai POCA despre cum să acceseze banii europeni disponibili din acest program, asigurându-se astfel o utilizare eficientă a fondurilor alocate.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă beneficiază de o alocare financiară în valoare de 553,19 milioane euro din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020.

Mai multe tipuri de beneficiari pot obține finanțare în cadrul acestui program: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI (Investiţii Teritoriale Integrate), instituții din sistemul judiciar.

Întâlnirea de la Alba Iulia a fost ultima din seria evenimentelor de tip caravană dedicată beneficiarilor și potențialilor beneficiari ai acestui program operațional. Campania de informare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari POCA, în diferite localități din regiunile României (Târgoviște, Buzău, Suceava, Baia Mare, Arad, Târgu Jiu, București, Alba Iulia), a avut ca scop furnizarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari a unor informații complete, clare și actuale, în vederea implementării/elaborării unor viitoare proiecte de calitate.

Totodată s-a avut în vedere conștientizarea, în rândul publicului larg, a beneficiilor pe care le oferă POCA, mai ales în sensul creșterii încrederii populației în administrația publică.