Al cincilea eveniment de tip caravană din seria celor care promovează oportunitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), a avut loc în data de 14 iunie 2017, în municipiul Arad.

În cadrul evenimentului au fost prezentate tipurile de intervenții ce pot fi susținute din acest program, structura POCA 2014-2020, stadiul implementării, diversele instrumente de comunicare dedicate beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCA, precum și aspecte referitoare la depunerea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor.

La întâlnire au participat reprezentanți din cadrul Autorității de Management pentru POCA, din primării și consilii județene.

Evenimentul face parte din seria de întâlniri organizate în cadrul proiectului „Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA”, cu scopul de a informa potențialii beneficiari ai POCA despre cum să acceseze banii europeni disponibili din acest program, asigurându-se astfel o utilizare eficientă a fondurilor alocate.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă beneficiază de o alocare financiară în valoare de 553,19 milioane euro din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020.

Mai multe tipuri de beneficiari pot obține finanțare în cadrul acestui program: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI (Investiţii Teritoriale Integrate), instituții din sistemul judiciar.

Următorul eveniment din cadrul caravanei de informare POCA va avea loc în data de joi, 22 iunie 2017, în municipiul Alba Iulia.