Comunicate de presă

 


31.07.2019

Implementarea proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”

Oficiul Național al Registrului Comerțului implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 – cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =


26.07.2019

Registrul Comerțului derulează cea de-a doua etapă a componentei „Proiectarea şi Implementarea Sistemului de Management al Calităţii”

În cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 – cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, se desfășoară cea de a doua etapă din cadrul componentei „Proiectare şi Implementare Sistem de Management al Calităţii (SMC)”.

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =


25.07.2019

Sondaj de opinie: profesorii și părinții cred că noile tehnologii sunt un factor pozitiv în învățare și inovare în școli

Astăzi, 25 iulie 2019, Centrul Syene pentru Educație și Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, în cadrul rețelei EDUPOL, au dat publicității rezultatele sondajului de opinie online exploratoriu EduTech – integrarea noilor tehnologii în educație la care au participat 326 de profesori și 268 de părinți, desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2018.

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =


18.07.2019

Petiție online lansată de Asociaţia Telefonul Copilului pentru adoptarea de politici publice anti-bullying în școli

Asociația Telefonul Copilului, organizație non-guvernamentală, non-profit, care apără de 17 ani drepturile copilului şi ale familiei, continuă demersurile în vederea adoptării de către factorii de decizie a unor politici publice anti-bullying în școli. În acest scop lansează petiția online „Fără frică, fără bullying! Petiție pentru siguranța copilului tău la școală!”. Bullying-ul reprezintă un comportament abuziv, realizat în mod  repetat și cu intenție directă sau indirectă, conducând la prejudicierea fizica și/sau psihică a victimei prin umilire, rănire, persecuție, intimidare sau alte fapte, manifestându-se prin forme diverse: verbal, emoțional, relațional și fizic.

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =


16.07.2019

IDEI BUNE ȘI O VIZIUNE COMUNĂ ÎN EDUCAȚIE: FLEXIBILITATEA CURRICULARĂ ȘI DIGITALIZARE

Centrul Syene pentru Educație și Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii au organizat vineri, 28 iunie 2019 conferința Politici publice pentru educație: tendințe și strategii. Conferința a fost deschisă de doamna consilier de stat Ligia Deca și de domnul Radu Szekely, consilier pe probleme de strategie al ministrului educației naționale. În cadrul conferinței au fost prezentate și discutate două studii privind flexibilitatea curriculară și digitalizarea, precum și  patru propuneri de politici publice.

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =


08.07.2019

S-a lansat primul curs MOOC dedicat politicilor de tineret

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) au lansat la București, în cadrul proiectului „Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”, cursul în format inovator Massive Open Online Course (MOOC) „Dezvoltarea Politicilor Publice de Tineret”.

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =


03 iulie 2019

Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală cu fonduri europene

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 – cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”. Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =


06 iunie 2019

Cultura alternativă începe consultarea publică

Proiectul „Cultura Alternativă” a fost inițiat de Asociația Culturală Flower Power și destinat persoanelor și entităților relevante din domeniul cultural, în direcția consolidării capacității acestora în dezvoltarea de politici publice culturale.  Proiectul are ca obiectiv specific formularea unei propuneri alternative la politicile publice, care să conducă la îmbunătățirea Statutului Artistului în România.

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =


10 mai 2019

ONRC demarează cursurile de Control Intern Managerial și de Cod Civil finanțate din fonduri europene

Oficiul Național al Registrului Comerțului în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 – cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulat de Oficiul Național al Registrului Comerțului în calitate de beneficiar, demarează cursurile de Control Intern Managerial și de Cod civil.

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =


01 aprilie 2019

Lucrul cu tinerii și politicile publice, subiect de analiză și dezbatere

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) organizează o serie de evenimente în cadrul proiectului “Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”.

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =


14 noiembrie 2017

AM POCA a lansat apeluri de proiecte în valoare eligibilă totală de peste 527 milioane de euro!

Marți, 14 noiembrie 2017, a avut loc cea de-a şasea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), în cadrul căreia au fost prezentate aspecte legate de stadiul implementării Programului Operațional Capacitate Administrativă la data de 31 octombrie 2017, precum şi elemente ce țin de stadiul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

De asemenea, pe agenda reuniunii s-au regăsit și subiecte legate de stadiul implementării Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice, precum şi Strategia privind mai buna reglementare (SMBR).

În prezent, situaţia la nivelul POCA se prezintă astfel:
• Valoarea totală eligibilă lansată: 527,18 mil. euro;
• Rata de lansare: 80.08%;
• Valoare eligibilă contractată: 184,14 mil. euro;
• Rata de contractare la valoarea alocată programului: 25.54%;
• Plăți efectuate către beneficiari (FSE): 20,64 mil. euro;
• Cheltuieli certificate de ACP: 17,08 mil. euro;
• Cheltuieli rambursate de CE: 14,19 mil. euro.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a acestui program operaţional, și are în componența sa reprezentanți din ministere, instituții centrale, agenții și autorități naționale, fundații, asociații profesionale, ONG-uri și universități.

Informații despre program

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Programul sprijină autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale, de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului, din Fondul Social European, pentru perioada 2014-2020, este de 553,19 milioane de euro.

***


05 octombrie 2017

Organizarea celui de-al nouălea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


03 octombrie 2017

Organizarea celui de-al optulea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


29 septembrie 2017

Organizarea celui de-al șaptelea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


27 septembrie 2017

Organizarea celui de-al șaselea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


26 septembrie 2017

Organizarea celui de-al cincilea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


25 septembrie 2017

Organizarea celui de-al patrulea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


14 septembrie 2017

Organizarea celui de-al treilea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


12 septembrie 2017

Organizarea celui de-al doilea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


11 septembrie 2017

Evenimentul privind etica și conflictul de interese pentru beneficiarii și potențialii beneficiari POCA

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


08 septembrie 2017

AM POCA a lansat seria evenimentelor de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =

***


17 august 2017

AM POCA lansează oficial apelul de proiecte nr. IP 9/2017 (MySMIS: POCA/131/2/3)
„Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar”

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =

***


10 august 2017

AM POCA lansează oficial cererea de proiecte nr. CP 5/2017 (MySMIS: POCA/130/2/2)
„Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =

***


10 august 2017

AM POCA lansează oficial cererea de proiecte nr. CP 1/2017 (MySMIS: POCA/125/2/2)
„Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =

***


10 august 2017

AM POCA lansează oficial cererea de proiecte nr. CP 1/2017 (MySMIS: POCA/126/2/2)
„Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată”

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =

***

© Copyright 2019 - POCA. Conținutul acestui site este proprietatea AM POCA. Politica de confidențialitate. Dezvoltat cu Wordpress