Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 13 iunie 2018, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Ghidul solicitantului pentru CP 10/2018 (MySMIS: POCA/351/2/1), Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de  02.07.2018.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP 10/2018 (MySMIS: POCA/351/2/1) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată;

= Anexa I: Instrucțiune de completare a cererii de finanțare – click aici;

= Anexa II: Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare – click aici;

= Anexa III: Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității – click aici;

= Anexa IV: Criterii de evaluare tehnică și financiară – click aici;

= Anexa V: Documente aferente etapei de contractare – click aici.

= Anexa VI: Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală – click aici