Vineri, 25 ianuarie 2019 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 1

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte competitive POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul  administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată (B-IF)”

 

AMPOCA anunță modificarea termenului de transmitere a cererii de finanțare, din Subsecțiunea 4.1: Cererea de finanțare, din Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte competitive nr. CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată (POCA/470/2/1), aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului,  ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6134/05.11.2018, după cum urmează:

Pasul 1 – TRANSMITEREA CERERII DE FINANȚARE

Cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 01 martie 2019, ora 14.00.

Toate celelalte prevederi ale ghidului solicitantului și ale anexelor acestuia, rămân neschimbate.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP12/2018 (MySMIS: POCA/470/2/1) pentru regiunea mai dezvoltată: „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată B-IF”, împreună cu anexele acestuia:

– Anexa I – Instrucţiune de completare a cererii de finanţare

– Anexa II – Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare

– Anexa III – Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității

– Anexa IV – Criterii de evaluare tehnică și financiară

– Anexa V – Documente aferente etapei de contractare

– Anexa VI – Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală