Miercuri, 20 februarie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 2

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte competitive POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată B-IF) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul  administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”

AMPOCA anunță modificarea termenului de transmitere a cererii de finanțare, din Subsecțiunea 4.1: Cererea de finanțare, din Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte competitive nr. CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată (POCA/470/2/1), aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului,  ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6134/05.11.2018, după cum urmează:

Pasul 1 – TRANSMITEREA CERERII DE FINANȚARE

Cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 8 aprilie 2019, ora 17.00.

Toate celelalte prevederi ale ghidului solicitantului și ale anexelor acestuia, rămân neschimbate.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP12/2018 (MySMIS: POCA/470/2/1) pentru regiunea mai dezvoltată B-IF: „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”, împreună cu anexele acestuia:

– Anexa I – Instrucţiune de completare a cererii de finanţare

– Anexa II – Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare

– Anexa III – Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității

– Anexa IV – Criterii de evaluare tehnică și financiară

– Anexa V – Documente aferente etapei de contractare

– Anexa VI – Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală