Vinerii, 22 septembrie 2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 1

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP 1/2017 (MySMIS: POCA/126/2/2)

 „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată”

 

Principalele modificări aduse prin acest corrigendum vizează:

Secțiunea 3.3 – Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor :

Se elimină paragraful ”În cazul ONG-urilor, partenerilor sociali și intituțiile de învățământ superior acreditate, aceștia pot fi parteneri într-un singur proiect. În cazul în care un ONG, un partener social sau o instituție de învățământ superior acreditată este partener în mai multe cereri de finanțare, va fi luată în calcul, în vederea parcurgerii etapelor de verificare și evaluare, prima cerere de finanțare transmisă în aplicația MySMIS2014, în funcție de data și ora afișată de sistemul informatic. Celelalte cereri de finanțare vor fi response”.

Regăsiți mai jos Ghidul solicitantului și anexele sale, în format consolidat (includ toate modificările ce intră în vigoare de la data publicării):

Ghidul solicitantului CP 1/2017: Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată:

·       Anexa I: Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare;

·       Anexa II: Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare:  click aici

·       Anexa III: Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

·       Anexa IV: Criterii de evaluare tehnică și financiară;

·       Anexa V:  Documente aferente etapei de contractare: click aici