Miercuri, 22 martie 2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 1

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP 2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)

 „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”  

Principalele modificări aduse prin acest corrigendum vizează:

  • decalarea termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru data de 21.04.2017, ora 14.30;

 

 

  • modificarea valorii pro-rata de alocare a fondurilor pentru proiect din cele două categorii de regiuni.

Regăsiți mai jos Ghidul solicitantului și anexele sale, în format consolidat (includ toate modificările ce intră în vigoare de la data publicării):

Ghidul solicitantului CP 2/2017Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, împreună cu anexele acestuia:

Sinteza modificărilor aduse prin prezentul corrigendum o regăsiți aici.