Pentru respectarea paşilor procedurali, descrişi inclusiv în Ghidul Solicitantului aferent CP2/2017, informarea solicitanţilor care au depus cereri de finanţare în cadrul acestei cereri de proiecte se realizează prin sistemul electronic MySMIS 2014 în două etape:

  1. Anunţarea cu privire la rezultatul verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii
  2. Anunţarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice şi financiare.

Totodată, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă va publica marţi, 24 octombrie 2017, lista intermediară a rezultatelor obţinute în urma derulării etapei de evaluare tehnică şi financiară aferentă cererilor de finanțare care au fost depuse în cadrul cererii de proiecte nr. CP2/2017.

Lista finală a rezultatelor obţinute în cadrul acestei cereri de proiecte va fi postată după soluţionarea contestaţiilor.

 

Vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru interesul acordat POCA 2014-2020!