Miercuri, 22 martie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 1

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP 3/2017 (MySMIS: POCA/113/2/3)

Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție  

Principalele modificări aduse prin acest corrigendum vizează:

  • decalarea termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru data de 21.04.2017, ora 14.30;

 

 

  • modificarea valorii pro-rata de alocare a fondurilor pentru proiect din cele două categorii de regiuni.

Regăsiți mai jos Ghidul solicitantului și anexele sale, în format consolidat (includ toate modificările ce intră în vigoare de la data publicării):

Ghidul solicitantului CP 3/2017Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție:

Sinteza modificărilor aduse prin prezentul corrigendum o regăsiți aici.