Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AMPOCA) anunță faptul că, în cadrul cererilor de proiecte competitive lansate în anul 2017, a fost depus un număr de 322 proiecte, în valoare totală de 357,33 mil. lei, distribuite astfel:

= 240 proiecte în cadrul CP 2/2017, în valoare totala de 227,72 mil. lei;

= 19 proiecte în cadrul CP 3/2017, în valoare totala de 99,38 mil lei;

= 64 proiecte în cadrul CP 4/2017, în valoare totala de 30,23 mil. lei.