Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 10.10.2017, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 2.2. Creșterea  transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Ghidul solicitantului CP 7/2017 (MySMIS: POCA/195 /2/2) pentru regiunile mai puțin dezvoltate, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 23 octombrie 2017, ora 14.00.

Pentru vizualizarea documentelor, consultați lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP 7/2017 (MySMIS: POCA/195 /2/2) pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea unor măsuri de creștere a gradului de conștientizare a corupției, atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică, din regiunile mai puțin dezvoltate

= Anexa I: Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare – click aici

= Anexa II: Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare – click aici

= Anexa III: Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității – click aici

= Anexa IV: Criterii de evaluare tehnică și financiară – click aici

= Anexa V: Formulare standard aferente etapei de contractare – click aici

Pentru proiectele ce urmează a fi depuse în cadrul acestei cereri de proiecte este alocată o sumă de aproximativ 7.000.000,00 lei.