Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), re-lansează, astăzi, 22 iunie 2018, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, Ghidul solicitantului pentru CP 8/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate (MySMIS: POCA/219/2/3), Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție și pentru promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 03.07.2018.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP 8/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate (MySMIS: POCA/219/2/3) – Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție și pentru promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor;

= Anexa I: Instrucțiune de completare a cererii de finanțare – click aici;

= Anexa II: Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare – click aici;

= Anexa III: Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității – click aici;

= Anexa IV: Criterii de evaluare tehnică și financiară – click aici;

= Anexa V: Documente aferente etapei de contractare – click aici.