Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 23.11.2016, spre consultare publică, în cadrul Obiectivul Specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, Ghidul solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA CP3/2016, „Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție atât la nivelul regiunii mai dezvoltate cât și la nivelul regiunilor mai puțin dezvoltate”, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 05 decembrie 2016.

Pentru vizualizarea documentelor consultați lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP3/2016: Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție atât la nivelul regiunii mai dezvoltate cât și la nivelul regiunilor mai puțin dezvoltate, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare;

* Cererea de finantare sectiunea 24;

* Cererea de finantare anexe;

= Anexa nr. 2 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 4 – Documente pentru contractare:

* Grafice estimative;

* Alte formulare si acordul de parteneriat.