Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 31.05.2017, spre consultare publică, în cadrul Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Ghidul solicitantului CP 5/2017 (MySMIS: POCA/130/2/2), împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 15 iunie 2017.

Pentru vizualizarea documentelor, consultați lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP 5/2017: Sprijinirea unor măsuri din S.N.A. la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale:

= Anexa nr. 1 – Instrucțiunea de completare a cererii de finanțare – click aici

= Anexa nr. 2 – Documente ce însoțesc cererea de finanțare – click aici

= Anexa nr. 3 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității – click aici

= Anexa nr. 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară – click aici

= Anexa nr. 5 – Documente aferente etapei de contractare  – click aici

Pentru proiectele ce urmează a fi depuse în cadrul acestei cereri de proiecte este alocată o sumă de aproximativ 45.000.000,00 lei.