Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 21.03.2017, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, Ghidul solicitantului IP 9/2017 – (MySMIS: POCA/131/2/3), împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 31 martie a.c.

Pentru vizualizarea documentelor, consultați lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 9/2017 (MySMIS: POCA/131/2/3): Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar:

= Anexa nr. 1 – Fișa de proiect;

= Anexa nr. 2 – Cererea de finanțare;

* Cererea de finanțare secțiunea 24;

* Cererea de finanțare anexe;

= Anexa nr. 3 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 5 – Documente pentru contractare:

* Grafice estimative;

* Alte formulare si acordul de parteneriat.