Sinteza modificărilor (august 2018) – click aici

GHIDUL BENEFICIARULUI POCA vs. august 2018click aici

* * *

Anexe la Ghidul Beneficiarului POCA:

Anexa 1 Notificare

Anexa 2 Nota explicativa

Anexa 3 Notificare procedura achizitie MySMIS

Anexa 4 Instrucțiuni și termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de audit

Anexa 5 Registrul declarațiilor referitoare la conflictul de interese

Anexa 6 Centralizator-recapitulație-stat-de-plata

Anexa 7 Tabel Centralizator Cheltuieli generale de administrație

Anexa 8 Metodologie de calcul a cheltuielilor generale de administrație

Anexa 9 Tabel centralizator privind decontarea cheltuielilor de deplasare

Anexa 10 Raport activitate

Anexa 10.1 Nota avizare raport activitate

Anexa 11 Fisa de calcul

Anexa 12 Formular-individual-participanți