Sinteza modificărilor (octombrie 2017)click aici.

Ghidul Beneficiarului POCA vs. octombrie 2017click aici.

Anexe la Ghidul Beneficiarului POCA:

 • Anexa 1    – Notificare;
 • Anexa 2   – Nota explicativă;
 • Anexa 3   – Modificare buget;
 • Anexa 4   – Instrucţiuni şi termeni de referinţă pentru achiziționarea serviciilor de audit;
 • Anexa 5   – Registrul declaraţiilor referitoare la conflictul de interese;
 • Anexa 6   – Centralizator recapitulație stat de plata salarii / onorarii;
 • Anexa 7   – Centralizator stat de plată estimativ;
 • Anexa 8   – Centralizator stat estimativ onorarii;
 • Anexa 9   – Tabel Centralizator estimativ cheltuieli de deplasare;
 • Anexa 10 – Tabel Centralizator Cheltuieli generale de administrație;
 • Anexa 11  – Metodologie de calcul a cheltuielilor generale de administrație;
 • Anexa 12 – Tabel centralizator privind decontarea cheltuielilor de deplasare;
 • Anexa 13 – Raport activitate;
 • Anexa 13.1 – Notă avizare raport activitate;
 • Anexa 14 – Fișa de calcul;
 • Anexa 15 – Formular individual participanți;