Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 10 august 2018, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 1.4: Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu, Ghidul solicitantului pentru IP11/2018 (MySMIS: POCA/355/1/4), Sprijin pentru implementarea regulilor privind achizițiile publice pentru autoritățile și instituțiilor publice, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 21.08.2018.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 11/2018 (MySMIS: POCA/355/1/4) – Sprijin pentru implementarea regulilor privind achizițiile publice pentru autoritățile și instituțiilor publice;

= Anexa I: Fişa de proiect – click aici;

= Anexa II: Instrucţiune de completare a cererii de finanţare – click aici;

= Anexa III: Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare – click aici;

= Anexa IV: Criterii de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii – click aici;

= Anexa V: Criterii de evaluare tehnică şi financiară – click aici.