Luni, 19 noiembrie 2018 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 1

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive POCA/399/1/1 (IP12/2018)Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale”

AMPOCA anunță modificarea paragrafului din Subsecțiunea 4.2: Cererea de finanțare din Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive nr. IP12/2018 (POCA/399/1/1), aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5451/10.08.2018, cu modificările și completările ulterioare aduse de Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6205/14.11.2018. 

PASUL 1 – TRANSMITEREA CERERII DE FINANȚARE

„Cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația MySMIS2014 până la data de 10 decembrie 2018, ora 17.00.”

 Toate celelalte prevederi ale ghidului solicitantului și ale anexelor acestuia, rămân neschimbate.

Ghidul solicitantului IP 12/2018 (POCA/399/1/1)Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale”, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa-1 – Fisa-de-proiect-IP12_2018

= Anexa-II – Instructiune-completare-MySMIS-IP12_2018

= Anexa-III – Formulare-standard-ce-insotesc-cererea-de-finantare-IP12_2018

= Anexa-IV – Criterii-de-verificare-a-conformitatii-si-eligibilitatii-IP12_2018

= Anexa-V – Criterii-de-evaluare-tehnica-si-financiara-IP12_2018

= Anexa-VI – Documente-aferente-etapei-de-contractare-IP12_2018

 

  Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro!