Vineri, 7 decembrie 2018 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 3

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive POCA/399/1/1 (IP12/2018) „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale”

AMPOCA anunță următoarele modificări la Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive nr. IP12/2018 (POCA/399/1/1), aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5451/10.08.2018, cu modificările și completările ulterioare:

1. Paragraful din subsecțiunea 3.7 Finanțare: „Excepție face CNAS pentru care suma cheltuielilor aferente subcategoriilor menționate mai sus nu va depăși 15% din valoarea eligibilă a proiectului, la momentul contractării.”, se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Excepție fac CNAS pentru care suma cheltuielilor aferente subcategoriilor menționate mai sus nu va depăși 15% din valoarea eligibilă a proiectului, la momentul contractării și ANAF pentru care suma cheltuielilor aferente subcategoriilor menționate mai sus nu va depăși 40% din valoarea eligibilă a proiectului/proiectelor, la momentul contractării.”

Toate celelalte prevederi ale ghidului solicitantului și ale anexelor acestuia, rămân neschimbate.

Ghidul solicitantului IP 12/2018 (POCA/399/1/1): „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale”, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa I – Fișa de proiect – IP12/2018

= Anexa II – Instrucțiune completare MySMIS – IP12/2018

= Anexa III – Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare – IP12/2018

= Anexa IV – Criterii de verificare a conformității și eligibilității – IP12/2018

= Anexa V – Criterii de evaluare tehnică și financiară – IP12/2018

= Anexa VI – Documente aferente etapei de contractare – IP12/2018

 

  Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro!