Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 21 iunie 2018, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Ghidul solicitantului pentru IP12/2018 (MySMIS: POCA/399/1/1), Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 02.07.2018.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 12/2018 (MySMIS: POCA/399/1/1) – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale;

= Anexa I: Fişa de proiect – click aici;

= Anexa II: Instrucţiune de completare a cererii de finanţare – click aici;

= Anexa III: Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare – click aici;

= Anexa IV: Criterii de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii – click aici;

= Anexa V: Criterii de evaluare tehnică şi financiară – click aici;

= Anexa VI: Documente aferente etapei de contractare – click aici.