Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 31 ianuarie 2019, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Ghidul solicitantului pentru IP13/2019 (MySMIS: POCA/486/1/1)Sprijin pentru acțiuni de consolidare a cooperării dintre autoritățile administrației publice centrale și  structurile asociative ale autorităților administrației publice locale pentru implementarea de acțiuni de reformă, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 11 februarie 2019 .

Pentru vizualizarea documentelor aferente IP13/2019, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 13/2019 (MySMIS: POCA/486/1/1) – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a cooperării dintre autoritățile administrației publice centrale și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale pentru implementarea de acțiuni de reformă;

= Anexa I: Fişa de proiect – click aici;

= Anexa II: Instrucţiune de completare a cererii de finanţare – click aici;

= Anexa III: Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare – click aici;

= Anexa IV: Criterii de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii – click aici;

= Anexa V: Criterii de evaluare tehnică şi financiară – click aici.

= Anexa VI: Documente aferente etapei de contractare – click aici.