Vineri, 22 februarie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 1

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive POCA/513/1/1 (IP14/2019) „ “Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)”

AMPOCA anunță modificarea termenului de transmitere a cererii de finanțare, din Subsecțiunea 4.1: Cererea de finanțare, din Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive nr. IP14/2019 (POCA/513/1/1), aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 104/25.01.2019, după cum urmează:

Pasul 1 – DEPUNEREA FIȘEI DE PROIECT

Fișa de proiect (anexa I a prezentului ghid) poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte. Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 15 martie 2019,  ora 14.00.

Toate celelalte prevederi ale ghidului solicitantului și ale anexelor acestuia, rămân neschimbate.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 14/2019 (POCA/513/1/1): „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale”, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa I – Fisa de proiect IP14/2019

= Anexa II – Instructiune completare MySMIS IP14/2019

= Anexa III – Formulare standard ce insotesc cererea de finantare IP14/2019

= Anexa IV – Criterii de verificare a conformitatii si eligibilitatii IP14/2019

= Anexa V – Criterii de evaluare tehnica si financiara IP14/2019

= Anexa VI – Documente aferente etapei de contractare IP14/2019