Joi, 14 martie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 2

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive POCA/513/1/1 (IP14/2019)  “Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)”

AMPOCA anunță:

1) majorarea alocării financiare eligibile orientative cu 140.000.000,00 lei, din Subsecțiunea 3.1: Informații despre cererea de proiecte, din Ghidul solicitantului aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 104/25.01.2019, după cum urmează:

Astfel, prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, cu termen limită de depunere, are o alocare financiară eligibilă orientativă de 440.000.000,00 lei.

La nivelul unui proiect următoarele praguri valorile sunt aplicabile:

·         Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect:     500.000,00 lei

·         Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 30.000.000,00 lei

Pentru proiectul ce vizează consolidarea capacității Ministerului Apelor și Pădurilor de a gestiona implementarea etapelor ciclului II al Directivei Inundații valoarea maximă eligibilă este de 140.000.000,00 lei.

2) modificarea termenului de transmitere a fișei de proiect, din Subsecțiunea 4.1: Cererea de finanțare, din Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive nr. IP14/2019 (POCA/513/1/1), aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 104/25.01.2019, după cum urmează:

Pasul 1 – DEPUNEREA FIȘEI DE PROIECT

Fișa de proiect (anexa I a prezentului ghid) poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte. Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 01 aprilie 2019,  ora 17.00.

Toate celelalte prevederi ale ghidului solicitantului și ale anexelor acestuia, rămân neschimbate.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 14/2019 (POCA/513/1/1): „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa I – Fisa de proiect IP14/2019

= Anexa II – Instructiune completare MySMIS IP14/2019

= Anexa III – Formulare standard ce insotesc cererea de finantare IP14/2019

= Anexa IV – Criterii de verificare a conformitatii si eligibilitatii IP14/2019

= Anexa V – Criterii de evaluare tehnica si financiara IP14/2019

= Anexa VI – Documente aferente etapei de contractare IP14/2019