Joi, 28 martie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-urile nr. 3 și 4

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive POCA/513/1/1 (IP14/2019)  “Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)”

AMPOCA anunță:

1) majorarea alocării financiare eligibile orientative cu 175.000.000,00 lei, din Subsecțiunea 3.1: Informații despre cererea de proiecte, din Ghidul solicitantului aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 104/25.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Astfel, prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, cu termen limită de depunere, are o alocare financiară eligibilă orientativă de 615.000.000,00 lei.

La nivelul unui proiect următoarele praguri valorile sunt aplicabile:

= Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 500.000,00 lei

= Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 30.000.000,00 lei

Pentru proiectul ce vizează consolidarea capacității Ministerului Apelor și Pădurilor de a gestiona implementarea etapelor ciclului II al Directivei Inundații valoarea maximă eligibilă este de 140.000.000,00 lei.

Pentru proiectul ce urmează a fi depus de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) ce vizează implementarea sistemului integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate valoarea, maximă eligibilă este de 175.000.000,00 lei.

2) Introducerea unui nou paragraf după prima enumerare din Subsecțiunea 3.7: Finanțare, care se modifică după cum urmează:

Suma cheltuielilor aferente următoarelor subcategorii nu va depăși 7% din valoarea eligibilă a proiectului, la momentul contractării:

    • » 7 – cheltuieli de leasing cu achiziție;
    • » 14 – cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii;
    • » 26 – cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management;
    • » 28 – cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru managementul operațiunii;
    • » 99 – cheltuieli de tip FEDR.

Excepție face CNAS pentru care suma cheltuielilor aferente subcategoriilor menționate mai sus nu va depăși 40% din valoarea eligibilă a proiectului, la momentul contractării.

Toate celelalte prevederi ale ghidului solicitantului și ale anexelor acestuia, rămân neschimbate.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 14/2019 (POCA/513/1/1): „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa I – Fisa de proiect IP14/2019

= Anexa II – Instructiune completare MySMIS IP14/2019

= Anexa III – Formulare standard ce insotesc cererea de finantare IP14/2019

= Anexa IV – Criterii de verificare a conformitatii si eligibilitatii IP14/2019

= Anexa V – Criterii de evaluare tehnica si financiara IP14/2019

= Anexa VI – Documente aferente etapei de contractare IP14/2019