Marți, 14 februarie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 1

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP 6/2016 (MySMIS: POCA/95/1/2)

„Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane”