Vineri, 31 martie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 2

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP 6/2016 (MySMIS: POCA/95/1/2)

„Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane”  

Modificarea adusă prin acest corrigendum vizează decalarea termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru data de 12 aprilie 2017.

Textul integral al acestui corrigendum îl regăsiți aici.