Marți, 30 mai 2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 1

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP 8/2017 (MySMIS: POCA/129/1/1)

 „Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare”  

Principalele modificări aduse prin acest corrigendum vizează:

Subsecțiunea 3.9 Finanțarea – Paragraful privind plafonul maxim de referință al costurilor orare cu experții;

Subsecțiunii 4.1 – Fișa de proiect, respectiv, Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 30 iunie 2017, ora 17.00;

Finanțarea, respectiv modificări privind încadrarea cheltuielilor eligibile în categoriile/subcategoriile de cheltuieli;

 Secțiunea Capacitate solicitant și secțiunea buget din Anexa II.

ATENȚIE! A fost publicat corrigendum-ul nr. 2 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP 8/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1). Detalii găsiți aici.

Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro