20 august 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 11/2018

Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”,

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/440/2/2 /Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice;

= Titlu: CP 11/2018 – Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, se pot depune proiecte cu încadrarea în Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.2. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, și cu respectarea, în totalitate, a prevederilor Ghidului solicitantului.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la următoarele rezultate: R3: Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice; R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice; R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției.

Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 18.000.000,00 lei.

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel:

= Ministerul Sănătății;

= Ministerul Educației Naționale;

= Camera Deputaților – Serviciile Camerei Deputaților/Senatul României – Serviciile Senatului României

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 22.10.2018, ora 17.00.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanțare în termenul stabilit mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP 11/2018 (POCA/440/2/2): „Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa I – Instrucțiune completare MySMIS CP 11/2018

= Anexa II – Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare CP 11/2018

= Anexa III – Criterii de verificare a conformității și eligibilității CP 11/2018

= Anexa IV – Criterii de evaluare tehnica și financiara CP 11/2018

= Anexa V – Documente aferente etapei de contractare CP 11/2018     

 

                                 Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro!