Marți, 6 noiembrie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 12/2018 (pentru regiunea mai dezvoltată B-IF)

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”,

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/470/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP,

= Titlu: CP 12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată – „ Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”,

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, se pot depune proiecte cu încadrarea în Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparenteObiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, aferente POCA, și cu respectarea, în totalitate, a prevederilor Ghidului solicitantului.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la următoarele rezultate ale POCA:

  • R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
  • R2: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală;
  • R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
  • R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

 

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din mecanismul competitiv și are o alocare financiară eligibilă de 17.700.000 lei.

 

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel unităţi administrativ-teritoriale – județe (județul Ilfov) si orașe organizate ca municipii (din regiunea mai dezvoltată – B-IF) și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor – sectoarele municipiului Bucureşti;

 

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

– unități administrativ-teritoriale (județe, municipii) din regiunea mai dezvoltată,

– ONG-uri,

– parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică),

– instituții de învățământ superior acreditate.

 

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 31 ianuarie 2019, ora 17.00.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanţare în termenul stabilit mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP12/2018 (MySMIS: POCA/470/2/1) pentru regiunea mai dezvoltată: “Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”, împreună cu anexele acestuia:

– Anexa I – Instrucţiune de completare a cererii de finanţare

– Anexa II – Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare

– Anexa III – Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității

– Anexa IV – Criterii de evaluare tehnică și financiară

– Anexa V – Documente aferente etapei de contractare

– Anexa VI: Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală