27 februarie 2019

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. IP15/2019

„ Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane”,

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/535/1/2 Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane;

= Titlu: IP 15/2019 – „Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane”.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, se pot depune proiecte cu încadrarea în Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane, și cu respectarea, în totalitate, a prevederilor Ghidului solicitantului.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la următoarele rezultate: R1: Un management unitar și coerent al resurselor umane implementat în autoritățile și instituțiile publice; R3: Aplicarea sistemului de politici de resurse umane bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale; R4: Proceduri revizuite privind planificarea, recrutarea, selecția, evaluarea, cariera și formarea personalului introduse în autoritățile și instituțiile publice; R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din departamentele de resurse umane și ale personalului de conducere din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale îmbunătățite în domeniul resurselor umane.

Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 80.000.000,00 lei.

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel:

= autorități și instituții publice centrale, conform SCAP;

Pot fi parteneri următoarele categorii de instituții:

= autorități și instituții publice centrale;

= instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare;

= Academia Română.

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect este 29 martie 2019, ora 14.00, iar termenul de depunere a cererilor de finanțare, derivate din fișele de proiect acceptate, este 8 mai 2019, ora 17.00.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanțare în termenul stabilit mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 15/2019 (POCA/535/1/2): „Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane”, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa I – Fisa de proiect IP15/2019

= Anexa II – Instructiune completare MySMIS IP15/2019

= Anexa III – Formulare standard ce insotesc cererea de finantare IP15/2019

= Anexa IV – Criterii de verificare a conformitatii si eligibilitatii IP15/2019

= Anexa V – Criterii de evaluare tehnica si financiara IP15/2019

= Anexa VI – Documente aferente etapei de contractare IP15/2019