Vineri, 29 septembrie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 6/2017 pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov)

Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată
să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”, 

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

= Cod apel POCA/210/2/1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

= Titlu:  CP 6/2017 – Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună cererile de finanțare, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 29 noiembrie 2017, ora 17.00.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP 6/2017 (MySMIS POCA/210/2/1) – Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020:

Anexa I: Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare

Anexa II: Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare: click aici

Anexa III: Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității

Anexa IV: Criterii de evaluare tehnică și financiară

Anexa V: Documente aferente etapei de contractare: click aici

 

Întrebări frecvente – click aici.

Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro